Onze dienstverlening

Buitenbouw Risico Inventarisatie is een onafhankelijke partij die de risico’s van buitenterreinen in kaart brengt voor scholen en kinderdagverblijven. Ervaren inspecteurs gaan aan de hand van uitgebreide checklists (NEN normen) langs alle aspecten die belangrijk zijn voor de veiligheid. Denk aan de inspectie van hekwerken, speeltoestellen, tegelwerk, zandbakken, bomen, EHBO-middelen, riolen, vluchtwegen en combinaties hiervan.

Veel veiligheidsnormen zijn wettelijk verplicht en vastgelegd in NEN. Onze kundige inspecteurs hanteren bij de inspectie deze normen en baseren hierop de conclusies.

Werkwijze voor veiligheid schoolplein

Uw school of kinderdagverblijf wordt door onze inspecteur bezocht en er wordt een nulmeting uitgevoerd. Hierbij wordt de situatie volledig in kaart gebracht. Op basis van onze bevindingen ontvangt u een uitgebreid digitaal adviesrapport. Hierin wordt aangegeven welke veiligheidsrisico’s zijn geconstateerd. Tevens worden handreikingen en adviezen uitgebracht over de manier waarop deze op te lossen zijn.

Iedere 12 maanden houdt de inspecteur contact met u. De inspecteur gaat aan de hand van de uitgebreide checklist na wat bij u de huidige stand van zaken is. Hierbij wordt de nulmeting in acht genomen. Dit kan opnieuw resulteren in advies om de veiligheid te verbeteren en/of risico’s te vermijden. Of, als alles in orde is, tot de certificering Veilig Spelen. Aangepaste wetgeving van dat jaar wordt uiteraard direct meegenomen.

Het advies is volledig vrijblijvend. Het geeft u de gelegenheid om er zelf invulling aan te geven. Indien gewenst kunt u gebruik maken van het uitgebreide netwerk van vakspecialisten waar R.I. Buitenbouw over beschikt om het veiligheidsadvies om te zetten naar concrete maatregelen.

Keurmerk voor een veilig schoolplein

Voor scholen die aan alle richtlijnen voldoen is het extra leuk om van onze dienstverlening gebruik te maken. Want de scholen en kinderdagverblijven die voldoen aan deze veiligheidseisen voor schoolpleinen ontvangen het Keurmerk Veilig Spelen. Daar hoort een sticker bij die scholen en kinderdagverblijven op een zichtbare plaats kunnen ophangen om ouders te laten zien dat veiligheid bij uw organisatie hoog in het vaandel staat. Daarnaast creëert een dergelijk keurmerk betrokkenheid van ouders, doordat potentieel gevaarlijke situaties eerder worden opgemerkt, aangegeven en opgepakt.

De overheid promoot de gezonde school in een gelijknamige campagne. De campagne sluit naadloos aan bij het serieus nemen van de veiligheid, ook op het schoolplein. U leest hier meer over op de website Gezondeschool.nl 

Aanvullende dienstverlening

U kunt ons als klant altijd telefonisch en per mail bereiken voor ondersteuning om de veiligheid van de buitenterreinen naar een hoger plan te tillen. Onze medewerkers zijn volledig op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Natuurlijk bieden wij ook de mogelijkheid om op locatie ondersteuning te bieden tegen een vastgesteld tarief. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Om u volledig te ondersteunen in de uitvoering naar een veilige speelomgeving biedt R.I. Buitenbouw kosteloos handvatten aan. Zo bieden wij praktische digitale logboeken, die u eenvoudig op onze website kunt downloaden. U wordt hier verder over geïnformeerd in een persoonlijk gesprek.

 

Kosten

Solide inspectie hoeft wat ons betreft niet duur te zijn. Wij hanteren een eerlijk model van afrekening. De kosten voor het adviesrapport zijn afhankelijk van de grootte van uw school of kinderdagverblijf. Namelijk slechts 2 euro per kind per jaar voor een looptijd van 5 jaar. Zo kunnen alle scholen, groot of klein, naar eigen kracht toch serieuze stappen zetten om de veiligheid te waarborgen.