Waarom risico inventarisatie

Een loszittende stoeptegel. Een roestige ketting aan de schommel. Sneeuw en ijs op de bestrating. Slechte afsluiting van het terrein. Doornstruiken rond het speelplein. Een verstopte afvoerput. Zo maar wat voorbeelden van risico’s op schoolpleinen. Risico’s met gevolgen, want jaarlijks melden zich ruim 10.000 kinderen met verwondingen op de eerste hulp naar aanleiding van een ongeval met speeltoestellen op schoolpleinen. En dat is het topje van de ijsberg, want ook infecties door bijvoorbeeld hygiëneproblemen in gemengde riolen en zandbakken is een bekende ziektemaker. Denk alleen al aan een kat die de zandbak als kattenbak gebruikt. Alle reden om de aandacht te richten op de veiligheid van schoolpleinen.

tl_files/afbeeldingen/image-inside-1.png

Wettelijke eisen voor een veilig schoolplein

U bent zich er ongetwijfeld van bewust dat er veel regelgeving is omtrent veiligheid op het schoolplein, maar uw aandacht zal meer uit gaan naar onderwijs en begeleiding. Dat is heel begrijpelijk. We zien dat een ruime meerderheid van de beheerders van schoolpleinen niet of onvoldoende op de hoogte is van de verplichtingen vanuit de wetgeving ten aanzien van veiligheid schoolpleinen. Voor het buitenterrein gelden, net als voor het binnenterrein, veel wettelijke eisen. Scholen en kinderdagverblijven worden geacht zich te verdiepen in al deze regelgeving en hierop te acteren. Dit vraagt veel kostbare tijd, die vaak niet beschikbaar is omdat aan de primaire taak van onderwijs en zorg moet worden voldaan. 

Het totaaloverzicht van veiligheid ontbreekt

Veel inspecties richten zich op de veiligheid van individuele speeltoestellen. De misvatting is dat, als de speeltoestellen goedgekeurd zijn, er een veilig schoolplein is dat aan de eisen voldoet. Maar hoe zit het met de ruimte om dat toestel heen? Staat er geen vlaggenmast met haken en grondankers naast, waar een kind zich aan kan stoten of doornstruiken waar het in kan vallen? De veiligheidsrisico’s zitten dus niet alleen in de losse toestellen of elementen, maar in het totaalplaatje. Is de combinatie van de speeltoestellen wel veilig, staan ze goed op het terrein geplaatst, wanneer is de zandbak voor het laatst schoongemaakt en is het terrein zelf eigenlijk wel goed afgesloten?

Zo maar een paar vragen waar uw school of kinderdagverblijf zich mee bezig moet houden. Praktisch onmogelijk om dit allemaal te weten en geen leverancier die alles overziet. En hier biedt Buitenbouw Risico Inventarisatie de helpende hand. Op een kundige, efficiënte en kostenbesparende manier zorgen wij voor overzicht van de risico’s en adviseren in structurele oplossingen. Hoe? Dat leest u op de pagina Dienstverlening.